Home

Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ

ZSBiKZ KONIN POLAND Welcome !

O projekcie „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”

Działanie współfinansowane z EFS w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” –  konkurs 2018, realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt realizowany za zasadach Erasmus+

Podstawowe informacje o projekcie:

 1. Umożliwia udział kilkudziesięciu uczniów klas technikum i Branżowej Szkoły I stopnia ZSBiKZ w Koninie w praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.
 2. Uczniom, kształcącym się w zawodach branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej, architektury krajobrazu daje szansę zdobywania nowych doświadczeń zawodowych w atrakcyjnych warunkach.
 3. Uczestnikom daje okazję sprawdzenia i podniesienia kompetencji językowych.
 4. Ułatwia nawiązanie osobistych i zawodowych kontaktów międzynarodowych.
 5. Pozwala na rozwój interpersonalny uczestników.


Główne działania projektu

Projekt zakłada:

 1. Trzytygodniowe praktyki uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Wielkiej Brytanii.
 2. Trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech.
 3. Dwutygodniowe praktyki w Hiszpanii.
 4. Dodatkowe zajęcia z języka obcego na kursach językowych.
 5. Wycieczkach krajoznawczych po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.
 6. Przed wyjazdem – przygotowanie językowo-kulturowe, pedagogiczne, BHP, doradztwo zawodowe.

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom kształcących się w zawodach branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej, architektury krajobrazu, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem jest ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych


Kontakt


Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
62-510 Konin, POLAND
+48 63 243 32 68


Copyright ZSBiKZ KONIN POLAND – All rights reserved

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij